سخن نویسنده

سخن نویسنده:

سالیان سال است که قصه و قصه گویی زبان مشترک انسان ها بوده و بهترین راه ارتباط عاطفی است. در قصه و قصه گویی صمیمیت و اعتماد متقابلی ایجاد می شود که دل هر شنونده ای را به تصرف در می آورد . و بازی فعالیتی است که کودکان نقش های گوناگونی را تجربه می کنند و فردی به عنوان استاد کودکان را رهبری می نماید و کودکان پی به توانایی ها و ضعف های خود می برند . در بازی کودکان برد و باخت ها را تجربه کر ده و با انتخاب یار , یاد می گیرند چگونه شریکی برای خود انتخاب کنند و در آخر همه دست در دست یک دیگر , برنده و بازنده بازی را به پایان می رسانند و همگی رضایت دارند زیرا بر حسب توانایی های خود بازی را پیش برده اند.

 

                                ناهید مهدوی اصل

    نویسنده ادبیات کودکان – طراح بازی در زمینه مهارت ها

                       پژوهشگر بازی های سنتی ایران

 

 

 

                                 

/ 0 نظر / 15 بازدید