10 رمان مردان بزرگ دین از حضرت آدم تا خاتم (ع)- تولد حضرت مسیح بر همگان مبارک

قلب  زندگینامه حضرت عیسی مسیح و دیگر پیامبران به قلم ناهید مهدوی اصل و تصویرگری خانم حسنی  به شیوه قصه گویی تالیف شده است که مراحل قبل از چاپ را می گذراند مجموعه 10 جلدی قصص انبیا از حضرت آدم تا خاتم (ع)

زندگینامه حضرت آدم (ع) - حضرت سلیمان - حضرت موسی -  حضرت یونس- حضرت ایوب- حضرت یوسف - حضرت ابراهیم - حضرت نوح - حضرت عیسی و حضرت محمد (ع)چشمکبای بای

 

/ 0 نظر / 17 بازدید