مهلت ثبت نام تا 5 شهریور ماه

 بعد از ما ه مبار رمضان ششمین دوره ثبت نام کلاس مهارت ها برگزار می شودهزینه ثبت نام 150000تومان به ا- اشماره حساب 0200233609004بانک ملی شعبه زبرجد

به نام ناهید مهدوی اصل مدیریت نشر بازی قصه ها و یا کارت بانک شماره6037991040710133 واریز نمایید و شماره قیش خود را به شماره موبایل 09122302818  ارسال نمایید 

با تشکر  

/ 0 نظر / 14 بازدید