بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 16 اردیبهشت ماه

بازار جهانی کتاب یک دهه حضور نشر بازی قصه هار غرفه بازار جهانی  جهت تبادل اندیشه ها در این فضای

خانم ناهید مهدوی اصل حضور دارند ایشان کتاب هایش در بیشتر از هفت کشور به

چاپ رسیده است.و داستان صورت پرماجرا در کتابخانه تورنتو به دوازده زبان دنیا قصه گویی میشود 

روزانه سه برنامه اجرایی قصه و بازی در انتهای غرفه بیست و چهار کودک درب مصلی

غرفه فروش در چادر بیست و دو غرفه بیست و سه و طبقه بالای شبستلن انتهای راهرو 

/ 0 نظر / 42 بازدید