چگونه بازی کنیم؟ زمستان 1389

  هفده برنامه با هدف آموزش بازی برای کوکان    و خانواده های محترم در منطقه 14 تهران    برگزار شد. در این برنامه مادران و کودکان        فقط از کتاب بازی کنیم بخندیم بازی میکردند.

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 14 بازدید