ماه محرم و قصه ی زندگینامه ی امام حسین (ع) سید پسران سید

قصه گویی زندگینامه ی امام حسین (ع) از تولد تا شهادت توسط خانم ناهید مهدوی اصل

 

برای کودکان در مدارس تهران قصه گویی میشود ایشان بر این باورند که می بایست 

کودکان با زبان مناسب مخاطب با زندگینامه ی ائمه اطهار و پیامبران آشنا شوند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 19 بازدید