10 اردیبهشت ماه 1393 و نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

روزانه سه برنامه قصه گویی و بازی های سنتی ایران با هدف

مهارت های زندگی توسط خانم ناهید مهدوی اصل در بخش

فعالیت های جنبی کودکان واقع در مصلی تهران روبروی پشتبان

شبستان از طرف مترو رسالت .

 

/ 0 نظر / 16 بازدید