نیکوکاری نینننننیسبثب

حضور خانم ناهید مهدوی اصل در هفته نیکوکاری در مدارس و اهدای کتاب به عزیزان ایرانی نیکوکاری یک مهارت مطلوب به حساب می آید که در اثر استمرار تبدیل به یک عادت پسندیده می شود بیایید تا با یکدیگر استمرار در ایجاد عادت های مطلوب داشته باشیم تا کودکانمان و نسل آینده بیاموزند

#
/ 0 نظر / 14 بازدید