سال نو در دهلی نو

خانم ناهید مهدوی اصل باری دیگر با قصه گویی و اجرای بازی های سنتی فضایی متفاوت در جشن سال 1390 رایزنی فرهنگی ایران مستقر در دهلی نو ایجاد کردند. این برنامه با حضور سفیر محترم ایران جناب آقای مهندس نبی زاده و جناب آقای حداد عادل و رایزن محترم جناب آقای دکتر نجفی برزگر انجام شد.

 نشر بازی قصه ها توانست با نمایشگاه کتاب کوچکی این کتاب ها را در میان ایرانیان مقیم دهلی نو ارایه دهد و با صحبت ها و رایزنی هایی که شد قرار است تالیفات ایشان به زبان اردو ترجمه شود. 

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 23 بازدید