ادبیات عاشورا و صحرای کربلا به روایت قصه

زندگینامه امام حسین به تالیف خانم ناهید مهدوی اصل تحت عنوان " سید پسران سید"

به شیوه قصه گویی برای دانش آموزان قصه گویی می شود این برنامه همراه با بازی و 

فعالیت های مناسب ایام و دعا و مناجات گروهی

به پایان می رسد 

/ 0 نظر / 16 بازدید