نویسندکان - تصویرگران و ناشران چگونه می توانید خود را به با زار جهانی معرفی نما

برگزاری سمینار در تاریخ 20 اردیبهشت ماه 1390 ساعت 1 تا 2 بعد از طهر .

به آدرس : بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران

طبقه بالای شبستان - انتهای سالن ارزی - سالن بازار جهانی

کتاب غرفه نشر بازی قصه ها سالن همایش ها

 

 

/ 0 نظر / 16 بازدید